images

МОНГОЛ УЛСАД 2023 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

МЭДЭЭ

2023-01-05

129

“Монголд зочлох жил 2023-2025”-ын хүрээнд гаргасан Монгол Улсад 2023 онд зохион байгуулах олон улсын арга хэмжээний хуанлийг хүлээн авч танилцана уу.

Монгол Улсад 2023 онд соёлын 3, байгаль орчин, аялал жуулчлалын 6, спортын 5, мөн эдийн засаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд зэрэг салбарын 8 олон улсын арга хэмжээ тус тус зохион байгуулагдана.

“Монголд зочлох жил 2023-2025”-ын хүрээнд гаргасан Монгол Улсад 2023 онд зохион байгуулах олон улсын арга хэмжээний хуанлийг хүлээн авч танилцана уу.

Монгол Улсад 2023 онд соёлын 3, байгаль орчин, аялал жуулчлалын 6, спортын 5, мөн эдийн засаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд зэрэг салбарын 8 олон улсын арга хэмжээ тус тус зохион байгуулагдана.