ТОДОРХОЙЛОЛТ

2022-12-26


Банканд данс нээх, оршин суух зөвшөөрөл сунгах, жолооны үнэмлэх авахад  Элчин сайдын яамнаас Таны оршин суугаа хаяг, гадаад паспорт, оюутны үнэмлэх, монголын жолооны үнэмлэхний хуулбарыг үнэн зөв болохыг нотолсон тодорхойлолт хэрэгтэй болдог. Иймд оршин суугаа хаягаа нотлох бичиг баримт, гадаад паспорт, оюутны үнэмлэх болон жолооны үнэмлэх, түүний хуулбарын хамт Элчин сайдын яаманд ирж тодорхойлолт авах боломжтой.