ХОЁР УЛСЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БАРИМТ БИЧИГ

2022-10-25


Төрөл

Гэрээний нэр

Байгуулсан огноо

Визгүй зорчих

Дипломат, албаны паспорт бүхий иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1994.02.25

Бангкок

Агаарын харилцаа

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1994.02.25

Бангкок

Давхар татвар

Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын конвенц

2006.08.17 Улаанбаатар

Соёл

/дангаар/

Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын соёлын хэлэлцээр

2006.08.17 Улаанбаатар

Визгүй зорчих

Энгийн паспорт бүхий иргэдийг визээс чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2007.12.14

Бангкок

Спорт

Спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2013.03.05

Найрамдал, хамтын ажиллагаа

Хоёр талын хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Хаант Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг