Үйлчилгээний хураамж

Төлбөрийн зориулалт Үнэ
1 Нэг удаагийн орох виз /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
2 2 удаагийн орох виз  
3 6 сарын олон удаагийн орох виз  
4 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз  
5 Нэг удаагийн дамжин өнгөрөх виз  
6 Хоёр удаагийн дамжин өнгөрөх виз  
7 Олон удаагийн дамжин өнгөрөх виз  
 
8 Буцах үнэмлэх /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
9 Гадаад паспортын захиалга /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
 
10 Төрсний гэрчилгээ олгох /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/                                         
11 Иргэний шинэчилсэн бүртгэл хийлгэх /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
12 Нас барсны гэрчилгээ олгох /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
 
13 Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
14 Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
15 Орчуулга баталгаажуулалт /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
16 Оршин суугаа тодорхойлолт /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
17 Итгэмжлэл /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/  
18 Баримт бичгийн хуулбар ГХЯ, Консулын газарт илгээх  

Дээрх хураамжид тухайн банкны шимтгэл ороогүй тул нэмж тушаахыг анхаарна уу.
Үйлчилгээний хураамжийг доорх банкны дансаар шилжүүлнэ үү.